Home / Мэдээ, мэдээлэл / “Алба хаагчдын ёс зүй, сахилга, хариуцлага, цэрэгжилч жагсаалч байдал, соёлч боловсон харьцааг сайжруулах” аян зарлалаа.
“Алба хаагчдын ёс зүй, сахилга, хариуцлага, цэрэгжилч жагсаалч байдал, соёлч боловсон харьцааг сайжруулах” аян зарлалаа.

“Алба хаагчдын ёс зүй, сахилга, хариуцлага, цэрэгжилч жагсаалч байдал, соёлч боловсон харьцааг сайжруулах” аян зарлалаа.

407 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги нь 2018 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрөөс эхлэн 2018 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийг хүртэл “Алба хаагчдын ёс зүй, сахилга, хариуцлага, цэрэгжилч жагсаалч байдал, соёлч боловсон харьцааг сайжруулах” 14 хоногийн аян зарлаж аяны хүрээнд удирдамж гарган нэгдсэн дүнг ангийн даргын зөвлөлд танилцуулахаар ажиллаж байна.

IMG_6678IMG_6688IMG_6694IMG_6693

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*