Home / Мэдээ, мэдээлэл / гэр бүлийн өдөрлөг
гэр бүлийн өдөрлөг

гэр бүлийн өдөрлөг

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 2018 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 03/2023 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн зөвшөөрлийн дагуу “Гэр бүлийн өдөрлөг”-ийг 2018 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн 11:00-15:00 цагийн хооронд зохион байгууллаа.

Тус ангитай хамтран ажилладаг төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөл уг өдөрлөгт оролцсон ба “Хорихын үйлчлэлийн нэгдсэн төв”-ийн багш Н.Алтантуяа, Монгол халамж” ТББ-н багш Д.Отгончимэг, Асрал төв ТББ-н төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Үли Мендэр, Баярлалаа төв” ТББ-н багш П.Тунараа, Н.Түвшинтөр нар оролцож хоригдол болон тэдгээрийн ар гэрт гарын билэг гарын билэг гардуулсан.

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*