Home / 407 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангийн зорилт

407 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангийн зорилт

          407 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангchiefessays.net orderbrides.org/ийн хэмжээнд 2019 онд “САХИЛГА ХАРИУЦЛАГА, ЁС ЗҮЙГ ЭРХЭМЛЭН МЭРГЭШСЭН ЧАДВАРЛАГ ХАМТ ОЛНЫГ БҮРДҮҮЛЭХ” зорилт дэвшүүлсүгэй.

              Дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд:

  • Цэргийн алба хаагч хоорондын харилцаа, хандлага, ажлын үр дүн, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх;
  • Алба хаагчдад явуулах сургалтыг төлөвлөгөөний дагуу үр дүнтнй чанартай зохион байгуулан алба хаагчдын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх;
  • Алба хаагчдын сахилга хариуцлагыг  дээшлүүлэх Монгол Улсын Засгийн газрын 258 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлж ажиллах;
  • Байгууллагаас иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээг сайжруулан, ил тод байдлыг ханган ажиллах;
  • Санхүүгийн сахилга батыг сайжруулж, төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах;