Home / Иргэдийг хүлээж авч уулзах алба хаагчийн хуваарь

Иргэдийг хүлээж авч уулзах алба хаагчийн хуваарь

Иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь

Д/д Албан тушаал Цол, овог, нэр Уулзах гараг Уулзах цаг Холбогдох утас

1

Ангийн дарга

Дэд хурандаа, Ц.Хишигбаяр

Даваа, мягмар

13:00-16:00

92110019

2

Харуул хамгаалалт гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга

Хошууч, Ц.Хэрлэн

Өдөр бүр

09:00-17:0


0

99162821

3

 

 

Нийгмийн ажилтан

Ахлах дэслэгч Н.Мөнхтуяа

Өдөр бүр

09:00-17:00

88104294

Ахмад Б.Туул 89117509
Ахмад Н.Удвалцэцэг

90349019

4

 

Тоо бүртгэл

Ахмад З.Цэрэнчимэд

Өдөр бүр

09:00-17:00

99041675

Ахлах ахлагч З.Нарантунгалаг

92145544