Home / Uncategorized / СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Ангийн даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн баталсан албан хаагчдад сургалт зохион байгуулах төлөвлөгөөний дагуу 11 дүгээр сарын 04-ны өдөр нийт албан хаагчдад Солонгос Монголын хамтарсан Улаанбаатар их сургуулийн Олон улсын бизнес менежментийн тэнхимийн багш Б.Мөнгөнтуул “Амжилтын үндэс, Харилцаа, Хувийн зохион байгуулалт, Цагийн менежмент” сэдвүүдээр сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтын зорилго нь: Албан хаагчдын хоорондын харилцаа болон гэр бүл, найз нөхдийн харилцааны хэлбэр, харилцаанд анхаарах зүйлс, харилцааны зөрчил, түүнийг даван туулах сэтгэл зүйн чадвар, чадамжийг албан хаагчдад эзэмшүүлэхэд оршино.

Сургалтын ач холбогдол нь: Сургалтын үр дүнд албан хаагчид нь хоорондын харилцаагаа сайжруулах, ажлын байранд болон гэртээ харилцааны таатай орчин бүрдүүлэх, алдаагаа ухамсарлах, харилцагчаа урамшуулах, зөрчилтэй асуудлыг шийдвэрлэх харилцааны сэтгэл зүйн чадвар эзэмшсэн.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*