Home / Uncategorized / Тангараг өргөх ёслолын ажиллагааг зохион байгуулав.

Тангараг өргөх ёслолын ажиллагааг зохион байгуулав.

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/194 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгуулагын алба хаагчийн тангараг өргөх ёслолын журам”-ын дагуу 407 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги нь  2017 оны 10  дугаар сарын 13-ны өдрийн 11.40 цагт  “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчийн тангараг”, “ Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг” өргөх ёслолын ажиллагааг ангийн байрлалд зохион байгууллаа.

 

IMG_5386IMG_5506 IMG_5513IMG_5471 IMG_5482   IMG_5511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*