Home / Утас, цахим хаяг

Утас, цахим хаяг

НЭЭЛТТЭЙ УТАС

Ангийн дарга, дэд хурандаа Ц.Хишигбаяр-92110019

Харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил хариуцсан дэд дарга, хошууч Ц.Хэрлэн-99162821

Ахлах төлөөлөгч, ахмад Д.Энхбаяр-99904142

Харуул хамгаалалтын байцаагч, дэд хурандаа Н.Батдорж-96613575

Нийгмийн ахлах  ажилтан, ахлах дэслэгч Н.Мөнхтуяа-88104294

Сэтгэл зүйч, дэслэгч Р.Даваасүрэн-89188824

Ангийн холбоо-93050407

407 дугаар нээлттэй хаалттай хорих ангийн цахим хаяг -www.407.cd.gov.mn