Home / Мэдээ, мэдээлэл / Шилдэг тасаг шалгаруулах аян зарлалаа.
Шилдэг тасаг шалгаруулах аян зарлалаа.

Шилдэг тасаг шалгаруулах аян зарлалаа.

          МУ-ын Засгийн газрын 2018 оны 258 дугаар тогтоол, 2018 оны 01 дүгээр албан даалгавар, 2019 оны 03 дугаар хуралдааны тэмдэглэл, ШШГЕГ-ын даргын 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах 407 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангийн нийт алба хаагчдын сахилга, хариуцлага, ёс зүй, цэрэгжилт жагсаалч байдал, ур чадварыг сайжруулах зорилгоор “Шилдэг тасаг” шалгаруулах 20 хоногийн аяныг 2019 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхлүүлээд байна.

        Аяны зорилго нь алба хаагчдын хууль эрх зүй, сахилга ёс зүй, цэргийн хэргийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, дадлага эзэмшүүлэхэд оршино.

        Аяны хүрээнд алба хаагчдын дунд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны сахилга, ёс зүйн дүрэм, Цэргийн дотоод албаны дүрэм, Цэргийн дүрэмт хувцас өмсөх заавар, Галт зэвсэг хэрхэн, ашиглах талаар онолын мэдлэг олгох хичээл сургалт зохион байгуулахаас гадна асуулт хариултын “Центавр”, Марш тактик, тусгай бэлтгэлийн аврага тасаг шалгаруулах тэмцээн уралдааныг зохион байгуулахаар ажиллаж байна.

IMG_7640     IMG_7643

IMG_7648  IMG_7651

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*