Home / Uncategorized / Ялтнууд бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ гардан авлаа

Ялтнууд бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ гардан авлаа

Боловсролгүй болон бага боловсролтой ялтны судалгаа гаргаж тэдэнд суурь боловсрол олгох, хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн “Ажилчин залуучууд”-ын ээлжийн сургуультай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан Бүрэн дунд боловсрол олгох сургалтыг 2015 оны 01 дүгээр сарын 07-оос эхлэн 5 багштайгаар зохион байгуулж,  жирийн дэглэмтэй 5, чанга дэглэмтэй 2 ялтан хамрагдаж 2016 оны 05 дугаар сарын 27, 30, 31, 06 дугаар сарын 02-нд тус тус улсын шалгалтуудаа амжилттай өгч бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээг нийт 7 ялтан  гардан авлаа.20160829_140826

1234 001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*