Home / Хүний нөөцийн заавар / 2019 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн хичээл
2019 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн хичээл

2019 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн хичээл

Сэдэв: Тусгай хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх тухай лекц багш д/х Н.Батдорж

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*