Тус ангид 2018 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдөр сайн үйлсийн хүрээнд иргэн М.Нямхүү оюун санаа, ухамсар, сургамж өгүүллэг бүхий 31 ширхэг номыг хандивлаа.

IMG_8722

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*