Тус ангид сайн үйлсийн хүрээнд иргэн М.Нямхүү нь  оюун санаа, ухамсар, сургамжит өгүүллэн бүхий 31 ширхэг номыг хандивлав.

IMG_8722

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*