Сургалт зохион байгууллаа.

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн прокурорын газрын хяналтын прокурор О.Баярсайхан, Л.Галав нар 2020 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр “Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвец”, “Авлигын эсрэг гэмт хэрэг”-ийн талаарх сургалтыг тус ангийн алба хаагчдад зохион байгууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button