УДИРДАХ АЛБА ХААГЧИД

407 ДУГААР НЭЭЛТТЭЙ, ХААЛТТАЙ ХОРИХ АНГИЙН ДАРГА

Овог, нэр: Ц.Очгэрэл

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, Хууль зүйн ухааны доктор

  

ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТ, ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ ЭРХЭЛСЭН ДЭД ДАРГА

Овог, нэр: А.Сайнбилэг

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хошууч

Боловсролын байдал: Хууль зүйн ухааны магистр

 

ҮЙЛДВЭР ЭРХЭЛСЭН ДЭД ДАРГА

Овог нэр: Б.Цэвээндаш

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Дэд хурандаа

Боловсролын байдал: Удирдлагын магистр